image


Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjonsklinikken


Postadresse:

postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo


Sentralbord:

02770


www.oslo-universitetssykehus.no


Møtenavn/tema:

Samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon 06. februar 2019


Møtetid:

10.00-15.30


Grønt Auditorium, Rikshospitalet

Sted:


Påmelding:

Innan 21. januar til klonning@ous-hf.noProgram

Møteleder: Overlege Trond G Jenssen


09.00-10.00

Tid for mingling utenfor rødt auditorium

Kaffe og te med noko attåt

10.00-10.05

Velkommen til samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon

Seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter

10.05-10.25

Status for pancreas- og øycelletransplantasjon

Overlege Hege Kampen Pihlstrøm og professor Anders Åsberg OUS/ Norsk Nyreregister

10.25-10.40

Allotx øyceller ved diabetes type 1 – oppdatering siste nytt…

Forsker Hanne Scholz, Oslo Universitetssykehus

10.40-11.00

Nytt i Tx protokollen

overlegene Geir Mjøen og Rune Horneland

11.00-11.20

Pause

11.25-11.45

Nye tekniske hjelpemiddel

Overlege Marianne Høglund, Sykehuset Sørlandet, Arendal

11.45-12.15

Livet som øycelle transplantert

Pasienterfaringar

12.15-12.45

Livet som pancreas transplantert

Pasientarfaringar

12.45-13.30

Lunsj i kantinen

Møteleder:

Overlege Trond G Jenssen

13.30-13.45

PancreasTx – kirurgiske aspekter

Transplantasjonskirurg, overlege Rune Horneland

13.45-14.05

Hva ser vi etter…

Psykosomatisk avdeling. Psykologspesialist Kjell Møkleby

14.05-14.25

Endokrinologens rolle i utredning og oppfølging av tx pasienter.

Professor Kåre Birkeland, Oslo Universitetssykehus

14.25-14.35

Beinstrekk

14.35-14.55

Immunologi

Seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter, Oslo Universitetssykehus

14.55-14.15

Immunsuppresjon: Effekt, bivirkning og monitorering

Overlege Karsten Midtvedt, Oslo Universitetssykehus

15.15-15.30

Virusinfeksjoner

Overlege Jørn Petter Lindahl, Oslo Universitetssykehus

15.30

Oppsummering og avslutning

Overlege Trond Jenssen


image

image

image

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus