image

Samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon 01. februar 2017

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjonsklinikken


Postadresse:

postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Møtetid: 10.00-15.30

Sted: Grønt auditorium, B1.U013

Påmelding: Innen 16. januar til fbruseru@ous-hf.no


image

Program

Tid for mingling utenfor grønt auditorium

Kaffe og te med noe attåt

Velkommen til samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon

Seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter

Status for pancreas- og øycelletransplantasjon. Link

Overlege Trond G Jenssen

Mestringsproblemet. Link

Psykolog Jon Haug

Hvordan optimalisere diabetesbehandlingen? Link

Professor Kåre Birkeland

Pause

Immunologi Link

Seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter

Immunsuppresjon: Effekt, bivirkning og monitorering. Link

Overlege Karsten Midtvedt

Lunsj på Gaustad Hotell

Tid for mingling utenfor grønt auditorium

Kaffe og te med noe attåt

Pancreas-tx: Kirurgiske komplikasjoner. Link

Transplantasjonskirurg Rune Horneland

Pancreas-tx: Langtidsresultater.

Stipendiat Jørn Petter Lindahl

Øycelletransplantasjon – hva bringer framtiden?

Forsker Hanne Scholz

Pasientforløpet, hvem gjør hva og når? Link Jenssen     og Link Holte

Overlege Trond Jenssen og Overlege Synnøve Emblem Holte v/Arendal

Aktuell forskning

  • Microdialyse v/ anestesilege Håkon Haugaa  Link

  • Metode for biopsi av pancreasgraft – hva er mest hensiktsmessig? v/Espen Nordheim

Oppsummering og avslutning

Overlege Trond Jenssen